Các lỗi thường gặp khi lắp đặt cảm biến vẫy tay

A. Lắp sai dây:

– Hiện tượng: đèn luôn sáng

– Nguyên nhân: nối ngược dây vào đèn vào trong adapter 12V

– Cách khắc phục: đảo đầu dây

B. Lắp cảm biến quá sâu hoặc quá sát vào ván

– Hiện tượng: đèn không điều khiển được và giữ nguyên trạng thái.